Adobe Animate MovieClip(root) erişimleri hakkında

Adobe Animate MovieClip(root) erişimleri hakkında

Actionscript 3.0 ile adobe air formatında uygulamalar oluştururken, içiçe geçmiş katmanlı bir movieclip hiyerarşisi oluşturmamız gerekebiliyor.

Bu durumlarda,katmanlar arasında, movieClipler içinde erişimler için kullanmamız gereken bazı komutlar bulunuyor.

Actionscript 3.0 ile ana ekrandaki bir movieClip içine erişim için movieclip adını ve içerisinde erişeceğimiz nesneye noktalı bir adlandırma ile erişiyoruz.
Ana ekran frame leri içerisinde eklenmiş her bir alt movieclip için o movieclibe verdiğimiz adı yazıyoruz ve movieclip içindeki text, iç movieclip, yada buton objelerinin adını noktalı adlandırma ile ayırıp ekliyoruz.

Altta bir ana ekrandaki MyMovieClip adlı nesne içindeki bir input text alanına değer atıyoruz…

MyMovieClip.myinput_txt.text="bu bir giriş metnidir...";

İçiçe birkaç movie clip kullanmamız gerekirse,
her nesne ismini noktalarla ayırarak komutu düzenliyoruz:

MovieClip1.movieclip2.gotoAndStop(12);

Peki içteki bir movieclip içinden ana ekrandaki bir nesneye ulaşmamız gerekirse nasıl bir komut dizisi gerekiyor?
Bunun için root dizini belirterek aynı adlandırma sistemini uygulayabiliyoruz.
Root dizini belirtmek için actionscript 3.0 için :
MovieClip(root) komutunu kullanıyoruz.
ana ekrandaki mc1 adlı nesne içinden ana ekrandaki 20 inci frame gitmek için,

MovieClip(root).gotoAndStop(20);

Aynı komutu kullanarak kök dizin üzerinde bulunan global değişkenlerinizi tanımlayıp, içteki moviecliplerde de değer almasını sağlayarak daha dinamik kodlamalar yapabilirsiniz..
Bir iç movieclipten ana ekranda tanımlanmış bir numerik değişkeni şu şekilde değiştirip kontrol edebilirsiniz:

MovieClip(root).sayisaldeger=1;

Değişkenlerin kullanımı için bu komut çok faydalı olabilmekte…
Konu hakkında görüş ve sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz…
Başka bir yazıda görüşmek üzere..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.