Flash actionscript 3.0 ile rastgele tekrarsız sayı üretme

Flash actionscript 3.0 ile rastgele tekrarsız sayı üretme

Öncelikle bir actionscript 3.0 dosyası açıyoruz.Sahne alanında bir adet buton ve 5 adet movie clip nesnesi oluşturuyoruz.Movie Cliplerin içerisine sırayla 1 den 5 e kadar sayılardan oluşan metin kutuları ekliyoruz.
Oluşturduğumuz nesnelerin örnek adlarını veriyoruz.sayılı movie cliplere sekil1,sekil2,sekil3,sekil4,sekil5 adlarını veriyoruz…

Sonra kodlamaya geçiyoruz.kodları flash arayüzünde frame alanına ekleyeceğiz…
Kodları açıklama satırları ile altta veriyorum.


import flash.events.MouseEvent;

sekil1.visible=false;
sekil2.visible=false;
sekil3.visible=false;
sekil4.visible=false;
sekil5.visible=false;

//Butonumuza basıldığında çalıştıran dinleyici

dizbtn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dizfonk);
function dizfonk(Event:MouseEvent):void{

//buton içinde diz fonksiyonumuzu tetikliyoruz...	
diz();	
	
}

//diz adını verdiğimiz fonksiyon içinde kodlarımızı tanımlıyoruz... 
        function diz():void{

//değişkenlerimizi tanımladık:	
        var intRandom:int;
	var hesap:Array=new Array();
	var dizme:Array=new Array();

//for döngüsü ile 1 den 5 e kadar sayıları dizme array dizisinin içinde 

//tutuyoruz..
	for(var i:int=1; i<6; i++){
		dizme.push(i);
	}
	
//bir while döngüsü ile rastgele sayılar seçip hesap array dizisine 

//atıyoruz..
	while(dizme.length>0){

		intRandom=Math.random() * dizme.length;
		hesap.push(dizme[intRandom]);

//sayıların tekrarsız çıkması için 'splice' ediyoruz...

		dizme.splice(intRandom,1);
	}
	
//getChildByName metoduyla movie clip nesnlerimizi dinamik hale 

//getiriyoruz ve random sayıları atıyoruz...

	getChildByName("sekil"+String(hesap[0])).visible=true;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[1])).visible=true;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[2])).visible=true;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[3])).visible=true;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[4])).visible=true;
	
//Dinamik konumları vererek her sayının her defasında farklı 

//konumlanmasını sağlıyoruz...
	getChildByName("sekil"+String(hesap[0])).x=100;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[1])).x=150;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[2])).x=200;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[3])).x=250;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[4])).x=300;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[0])).y=250;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[1])).y=250;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[2])).y=250;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[3])).y=250;
	getChildByName("sekil"+String(hesap[4])).y=250;
	
}

animate ile rastgele sayı sıralama videosu

TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMA DOSYALARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir